Download-ul ilegal aduce suspendarea abonamentului la net

2

Accesul la internet al unui utilizator poate fi restricţionat, dacă este necesar şi proporţional, doar în urma unei proceduri imparţiale şi corecte, care include dreptul utilizatorului de a fi ascultat. Deputaţii şi reprezentanţii Consiliului au căzut de acord în cadrul negocierilor de miercuri seara asupra ultimului punct rămas deschis al pachetului telecom.

În mai, ambele părţi au convenit asupra faptului că internetul este esenţial pentru exercitarea drepturilor fundamentale, precum dreptul la educaţie, libertatea de exprimare şi accesul la informaţie. Din acest motiv, deputaţii europeni au insistat în cadrul negocierilor de conciliere asupra asigurării unor garanţii procedurale adecvate pentru accesul la internet, care să corespundă standardelor impuse de Convenţia pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi anume garantarea unei protecţii jurisdicţionale eficiente şi a unui proces echitabil.


Parlamentul insistă asupra unor garanţii adecvate pentru accesul la internet

Restricţii cu privire la accesul utilizatorului la internet “pot fi impuse doar dacă acestea sunt proporţionale şi necesare într-o societate democratică”, au convenit deputaţii şi  reprezentanţii Consiliului. Astfel de măsuri pot fi luate doar “respectându-se principiul prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului la viaţă privată” şi în urma “unei proceduri echitabile şi imparţiale”, garantând “dreptul de a fi ascultat (…) şi dreptul la o cale de atac

eficace şi în timp util”, se arată în textul de compromis referitor la directiva cadru privind comunicaţiile electronice. “În situaţii  de urgenţă justificate corespunzător ” se pot avea în vedere anumite aranjamente procedurale adecvate, dacă acestea respectă Convenţia Europeană pentru protecţia drepturilor omului.

În viitor, utilizatorii internetului pot face referire la aceste prevederi în cadrul procedurilor judiciare împotriva deciziei unui stat membru UE de a bloca accesul la internet.

Delegaţia Parlamentului a aprobat textul comun în mod unanim. Compromisul trebuie însă să fie andosat de întreg Parlamentul şi de către Consiliu.

Protecţia drepturilor fundamentale ale utilizatorilor internetului

Atât propunerea iniţială a Comisiei, cât şi poziţia comună a Consiliului nu conţineau garanţii împotriva  restricţionării nejustificate a accesului la internet. Totuşi, Parlamentul a adoptat de două ori un amendament prin care se solicită autorităţilor naţionale de reglementare să promoveze interesele cetăţenilor UE, inter alia prin “aplicarea principiului conform căruia nicio restricţie nu poate fi impusă asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale consumatorilor finali, fără o decizie judiciară”, în conformitate cu articolul 11 din Cartea drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în ceea ce priveşte libertatea de exprimare şi de informare, cu excepţia cazurilor când securitatea publică este ameninţată.”

Consiliul a respins de două ori acest amendament, cauzând astfel cea de-a treia şi ultima fază a procesului legislativ UE, şi anume cea a concilierii.

Pe de altă parte, au existat dubii serioase cu privire la valabilitatea juridică a acestui amendament, deoarece ar putea depăşi competenţele Comunităţii Europene în acest domeniu. O astfel de formulare ar fi solicitat armonizarea sistemelor juridice ale statelor membre – ceea ce ar fi depăşit posibilitatea oferită de articolul 95 a Tratatului CE cu privire la măsurile de armonizare pentru piaţa internă. În consecinţă, dacă vechiul amendament ar fi fost adoptat, Curtea Europeană de Justiţie ar fi putut anula în viitor directiva cadru privind comunicaţiile electronice.

Background: drepturile consumatorilor îmbunătăţite şi cooperarea autorităţilor naţionale de reglementare

Consiliul a confirmat la 26 octombrie acordul la care s-a ajuns în mai între Parlament şi Consiliu cu privire la celelalte două legi din pachetul telecom, dintre care una se referă la crearea unui nou Organism al autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC) pentru o mai bună cooperare a autorităţilor de reglementare naţionale din domeniul telecomunicaţiilor. Cealaltă lege se referă la consolidarea drepturilor consumatorilor, de exemplu prin oferirea posibilităţii de a transfera numărul telefonului mobil într-o zi către un alt operator sau solicitarea acceptului utilizatorului înainte de instalarea aşa-numitelor “cookies”.

Ce va urma?

Votul în cea de-a treia lectură va avea loc în perioada 23-26 noiembrie. În această fază, atât Parlamentul, cât şi Consiliul pot doar să aprobe sau să respingă textul comun, fără posibilitatea de a-l modifica. Parlamentul are nevoie de majoritatea simplă a voturilor exprimate, în timp ce Consiliul decide cu majoritate calificată.

Sursa: comunicatul de presa al Parlamentului European.

Share.

2 Comments

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.