Barack Obama, noul presedinte al SUA

4

Democratul Barack Obama a ob?inut mar?i o victorie istoric?, devenind primul pre?edinte ales de culoare al Statelor Unite, conform presei americane, care a estimat c? acesta a dep??it num?rul necesar de electori pentru a fi ales în func?ie.

Conform canalelor CBS, CNN, ABC ?i Fox, Obama a ob?inut peste 300 de mandate de electori, dep??ind pragul de 270 de voturi necesar pentru a fi ales în func?ia de pre?edinte al SUA.

Anun?ul f?cut de presa american? a fost primit cu o explozie de bucurie la Chicago, unde s-au adunat zeci de mii de sus?in?tori ai lui Obama.

Alegerea lui Obama este istoric?, într-o ?ar? unde afro-americanii nu aveau, practic, acces în sec?iile de votare cu jum?tate de secol în urm?. “Cine ar fi crezut c? un negru de vreo 40 de ani, pe nume Barack Obama, va deveni într-o zi candidat al Partidului Democrat?”, s-a întrebat el, cu câteva luni în urm?.

Victoria sa, a?teptat? cu ner?bdare în numeroase ??ri, vine dup? opt ani de administra?ie a pre?edintelui republican George W. Bush, care ?i-a îndep?rtat opinia public? din str?in?tate, printr-o politic? apreciat? deseori drept agresiv? ?i unilateral?.

Obama, care va prelua func?ia la 20 ianuarie, mo?tene?te o situa?ie economic? dificil?, Statele Unite, aflate în pragul recesiunii, traversând una dintre cele mai grave crize financiare produse dup? 1929. În plus, Statele Unite sunt angajate în dou? r?zboaie, în Irak ?i Afganistan.

Viitorul pre?edinte, care ?i-a concentrat campania asupra temelor speran?ei ?i schimb?rii, va avea dificila sarcin? de a relansa economia ??rii, de a gestiona cele dou? r?zboaie, de a rezolva problema unui deficit public de aproape 500 de miliarde de dolari ?i de a reface imaginea ??rii sale în str?in?tate.

Obama s-a angajat s? reduc? impozitele pentru 95 la sut? dintre salaria?i, s? demareze o politic? de lucr?ri masive ?i s? garanteze asisten?a medical? pentru to?i cet??enii.

Pe plan interna?ional, el a promis c? va retrage, “în mod responsabil”, trupele americane din Irak, în termen de 16 luni, ?i va concentra eforturile armatei asupra luptei împotriva re?elei al-Qaida ?i a talibanilor. Obama a promis ?i c? va închide închisoarea de la Guantanamo.

În vârst? de 47 de ani, fiu al unui tat? de culoare din Kenya ?i al unei mame albe din Kansas, Obama este v?zut drept încarnarea visului militantului pentru drepturi civile Martin Luther King ?i este comparat deseori cu John Kennedy, pentru charisma ?i dorin?a de schimbare pe care le-a afi?at în cursul campaniei electorale.

Obama ?i-a desf??urat campania în numele “unit??ii” americanilor ?i al restaur?rii “visului american”.

Share.

4 Comments

  1. Alina Cojocaru on

    hey :) ma bucur sa ne cunoastem si multumesc pentru ca m-ai adaugat la tine:) imi place blog-ul tau si te pun si eu pe pagina mea :)

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.