Chevrolet suflat cu aur

1

Pentru unii oamenii, ma?inile sunt comparabile cu fiin?ele vii ?i le trateaz? cu grij? ?i dragoste.

Este cazul unui cet??ean american pe nume Robert Espinoza, care, parc? inspirat de mitul lui Midas, ?i-a „îmbr?cat” în aur bolidul Chevrolet, câ?tig?tor a numeroase curse automobilistice.

Ma?ina este un model Impala SS din 1964, botezat? Pura Onda, fiind retras? din competi?ii în anul 2001, aureolat? cu o mul?ime de premii.

Ajutat de câ?iva colegi, Robert Espinoza a reu?it s? transforme Chevrolet-ul într-un automobil de aur, la propriu.

Sursa: Click

Share.

1 Comment

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.