Cum se pot frauda alegerile!

7

În decursul timpului au fost identificate diferite metode de fraudare a alegerilor. Unele au devenit “legendare”, altele sunt noi în peisajul electoral. Vã prezentãm numai câteva dintre cele mai populare metode de fraudare a alegerilor

1.Metoda “Cãmasa albastrã”

Alegãtorul este însotit de o persoanã angajatã în cabina de vot pentru a-l supraveghea în momentul votãrii pe motiv cã nu vede sã punã stampila sau nu stie sã citeascã. Supraveghetorul este recunoscut de alegãtor dupã un semn distinctiv al vestimentatiei. Metoda poate fi desconspiratã destul de usor dacã membrii sectiilor de votare sunt atenti si observã cã “supraveghetorul” a mai intrat în sectie de mai multe ori.

2.Metoda “Suveica”

Aici este vorba despre buletinele “strãine” care sunt gata stampilate. Alegãtorul intrã în sectia de votare cu buletinul stampilat, ia un buletin nestampilat, intrã în cabinã, substituie buletinul nestampilat si iese cu cel stampilat pe care îl introduce în urnã. Buletinul nestampilat este prezentat persoanelor care îl plãtesc pentru actiunea respectivã. În plus, buletinul nestampilat este dat altei persoane care îl stampileazã la rândul ei si îl foloseste identic.


3.Metoda “mobilului”

Este o metodã foarte simplã si destul de eficientã. Alegãtorul intrã cu mobilul în cabina de vot si pur si simplu filmeazã cum si unde aplicã stampila “VOTAT”, dupã care prezintã filmul sau poza celui care îl plãteste pentru acest lucru.

4.Buletinele fãrã stampila de control

Aceasta este o metodã care presupune “legãtura” cu un membru al biroului sectiei de votare care îi înmâneazã alegãtorului buletine de vot fãrã stampila de control. Metoda se folosespte în sectiile în care se stie sigur cã vor veni multi alegãtori si va fi aglomeratie. În plus, ca o sub-metodã, alegãtorul poate primi buletine de vot cu stampila de control dar gata stampilate, stampila fiind aplicatã în asa fel încât nu se poate observa prin plierea buletinului.

5. Metoda “buletinelor în exces”

Membrii birourilor electorale pot înmâna, la repezealã, mai multe buletine de vot unui alegãtor care pune stampila numai pe candidatul stabilit în prealabil

6. Buletine bãgate în urnã înainte de deschiderea sectiilor

Metoda aceasta a fost des folositã de-a lungul istoriei. Cu jumãtate de orã înainte de deschiderea sectiilor de votare se introduc în urnã un numãr de buletine gata stampilate. În general numãrul este multiplu de 50. Pe parcursul zilei fraudatorii semneazã pe liste în locul cetãtenilor care nu s-au prezentat la vot. Dacã cineva observa acest fapt i se spune cã a fost o gresealã si votantul semneazã alãturi.

7. Votarea “proportionalã”

Metoda presupune ca la sfârsitul zilei de votare, în momentul în care rãmân buletine nefolosite, membrii sectiilor de vot sã ajungã la un acord si sã împartã reciproc buletinele pe care le stampileazã si le introduc în urnã.

8. Schimbarea proceselor verbale dupã votare

Schimbarea proceselor verbale poate fi fãcutã numai de cãtre presedintele sectiei care detine originalul procesului verbal. Acesta poate foarte usor, desi existã totusi copii ale procesului, sã-l schimbe cu unul “fabricat” de el.

9. Stampilarea în exces, nulitatea buletinelor

Profitând de neatentia celorlati, un membru al biroului electoral poate aplica stampila “VOTAT” pe mai multe buletine de vot care au fost deja stampilate si astfel acele buletine vor deveni nule.

Share.

7 Comments

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.