Cele mai vechi banci (supravietuitoare) din lume

1

În plin? criz? financiar?, “banca” este unul dintre cuvintele care st? pe buzele tuturor. În acest context, un top al celor mai vechi b?nci din lume, poate c? ar veni în ajutorul “sufl?torului în iaurt”.

1. Banca Monte dei Paschi, Siena – cea mai veche banc? din lume, care mai exist? ?i-n ziua de ast?zi, a fost fondat? în 1472.

Ini?ial, Monte Pio (acesta îi era numele pe atunci) acorda împrumuturi celor s?raci. “Monte” se traduce prin “mald?r, teanc, gr?mad?” ?i se refer? la gr?mezile de monede folosite în scopuri caritabile.
Azi, aceast? banc? r?mâne una respectabil?, cu numeroase filiale deschise la nivel na?ional.

2. Banca Berenberg din Hamburg, Germania – fondat? în 1590 de c?tre fra?ii Hans ?i Paul Berenberg, negustori de haine. Banca a avut norocul s? se dezvolte într-o perioad? prosper? a Hamburg-ului. Ast?zi, cea mai veche banc? din Germania are deschise filiale peste tot în Europa.

3. Banca C. Hoare & Co din Londra – fondat? în 1672 ; înainte de a se inventa numerele str?zilor, adresele erau individualizate printr-un simbol. Ce simbol ar fi fost mai nimerit în secolul al XVII-lea decât o sticl? de aur, semn al bun?st?rii?

Cl?direa privat? a fost salvat? de focurile celui de-al Doilea R?zboi Mondial de c?tre doi angaja?i curajo?i. În plus, institu?ia este înc? o proprietate de familie, perpetuat? din genera?ie în genera?ie urma?ilor direc?i ai fondatorului Sir Richard Hoare.

4. Banca Sco?iei (Halifax Bank of Scotland) – fondat? în 1695, prima care a emis bancnote proprii. Pana în 2001, când a fuzionat cu Banca Halifax, Banca Sco?iei ?i-a p?strat “independen?a”.

5. Banca din New York (Bank of New York Mellon) – ?i-a început activitatea în 1784, iar faptul c? se g?se?te ?i ast?zi pe One Wall Street îi confirm? “venerabila” vârst?. Independent? vreme de aproape dou? secole jum?tate, Banca New York a fuzionat cu Mellon-ul în anul 2007.

Share.

1 Comment

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.