Despre campania electorala

0

În campania electorala, candidatii, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinând minoritatilor nationale, cât si cetatenii cu drept de vot au dreptul sa-si exprime opiniile în mod liber si fara nicio discriminare, prin mitinguri, adunari, utilizarea televiziunii, radioului, presei scrise, a mijloacelor electronice si a celorlalte mijloace de informare în masa.

Mijloacele folosite în campania electorala nu pot contraveni ordinii de drept.

Este interzisa organizarea actiunilor de campanie electorala în unitatile militare.

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinând minoritatilor nationale care participa la alegeri si candidatii independenti au acces gratuit la serviciile publice de radio si televiziune proportional cu numarul de candidaturi propuse si ramase definitive. Fiecare societate publica de radio si televiziune va lua în considerare numarul de candidaturi propuse de fiecare competitor electoral în aria geografica  acoperita de postul respectiv de radio sau televiziune.

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinând minoritatilor nationale care participa la alegeri, precum si candidatii independenti sunt obligati sa solicite, în termen de 48 de ore de la data stabilirii zilei votarii, conducerii serviciilor publice de radio si televiziune, acordarea timpilor de antena. Solicitarile peste acest termen nu se iau în considerare.

Posturile private de radio si televiziune vor practica acelasi tarif pe emisiune si pe unitate de timp pentru toti competitorii electorali care participa în alegeri, conform prezentului titlu, iar timpii de antena oferiti competitorilor electorali trebuie sa fie proportionali cu cei practicati de posturile publice.

Este interzisa introducerea spoturilor publicitare electorale în alte emisiuni decât cele electorale.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.